Ürünün tekerlekli ve sürülebilir olması, kullanacağınız kesim kalıplarını makine üzerine yerleştirmenizde ve taşımanızda kolaylık sağlayacaktır.